League of Legends League of Legends Haberleri

Sezon ortası büyücü güncellemesi yayınlandı

Riot Games’in uzun zamandır hazırlığını yaptığı sezon ortası büyücü güncellemesi yayınlandı. Daha önceden bildirilen şampiyonlar olan Malzahar, Brand, Vladimir, Zyra, Vel’koz ve Cassiopeia’nın yetenek setlerinde büyük değişiklikler yaşanılırken, Annie, Swain, Fiddlesticks, Ziggs, Syndra, Xerath, Anivia ve Veigar’da ise ufak değişiklikler gerçekleştirildi.

Sezon 6’nın başlangıcından itibaren gelen en büyük güncelleme olan sezon ortası büyücü güncellendirmesi, tüm League of Legends severleri heyecanlandırdı. Orta koridorda popülerliğini kaybeden ve tekli derecelide hemen hemen hiç oynanmayan büyücüleri hedef alan bu güncelleme, birçok sürprizi de beraberinde barındırıyor. Daha önce de PBE sunucusunda denenen yeni Hextech eşyaları da bu güncelleme ile birlikte oyuna gelirken, oyundaki değeri eskisinden de düşmüş olan Ejderha’ya da büyük değişiklikler geliyor.

Şampiyonlar

 • Malzahar

Güncellemede neredeyse tüm yetenek seti değişen Malzahar, yeni haliyle çok daha kullanışlı bir duruma gelecek. Şampiyonun yetenekleri şu şekilde:

-Pasif: Malzahar belli bir süre doğrudan hasar almadığında Hiçlik Geçişi’ne başlar. Hiçlik Geçişi sırasında aldığı hasar büyük oranda azalır ve kitle kontrol etkileri Malzahar’a işlemez. Malzahar hasar aldıktan sonra kısa bir süre Hiçlik Geçişi’nde kalmaya devam eder.

-Hiçlik’in Çağrısı-Q: Malzahar Hiçlik’e iki geçit açar. Geçitler büyü hasarı verip rakipleri susturan içe yönelik atışlar yapar.

-Hiçlik Sürüsü-W: Malzahar belli bir süre varlığını koruyan bir Hiçlik Haşeresi çağırır. Hiçlik Haşereleri herhangi bir şampiyon, büyük canavar veya destansı canavara ilk vuruşunda ya da herhangi bir birimin katledilmesine asist yaptığında, Malzahar aynı süre varlığını koruyan yeni bir Hiçlik Haşeresi çağırır. Üç veya daha fazla Hiçlik Haşeresi etkin hâldeyken hepsi ilave saldırı hızı kazanır.

-Lanetli Kehanet-E: Malzahar hedefinin zihninde, uğrayacağı felaketi gösteren korkunç kehanetler canlandırır ve her saniye hasar almasını sağlar. Hedef, kehanetlerin etkisi altındayken ölürse, kehanetler yakındaki bir başka rakip birime geçer ve Malzahar’a mana kazandırır. Kehanetlerden etkilenen birimler, Malzahar’ın Hiçlik Haşerelerini kendilerine çeker.

-Ölümün Pençesi-R: Malzahar hedef şampiyonu zamanla sindirerek hedefin çevresinde negatif enerjiyle dolu bir alan oluşturur. Alandaki bütün rakipler (ve sindirilen hedef), her saniye azami can miktarlarının belli bir oranına eşdeğer büyü hasarı alır.

Malzahar’da üç önemli değişiklik var. İlki şampiyonun pasifi. Şampiyonu tam bir koridor kabadayısı haline getirecek olan bu pasif, Banshee’nin Duvağı gibi çalışıyor. İkinci değişiklik ise W yeteneği olan Hiçlik Sürüsü. Eskiden uyguladığımız yetenek sayısı ile orantılı doğan Haşereler’in doğumunu artık kontrol edebileceğiz. Malzahar ile ilgili en önemli değişiklik ise ultisi. Tek bir hedefte kullanılan ultisi artık alan etkisi uygulayacak ve belirlenen alandaki rakiplerin canının belli bir yüzdesini hasar olarak yansıtacak.

 • Brand

Güncellemedeki bir diğer önemli değişiklik de Brand’e geldi. Şampiyonun yetenek kombolarının efektifliği arttırılırken, oynanış bakımından herhangi bir değişiklik uygulanmadı. Şampiyonun yetenekleri şu şekilde:

-Pasif: Brand’in büyüleri, hedeflerin alev alıp zamanla azami can miktarlarının belli bir oranı kadar büyü hasarı almalarına neden olur. Alev, üç yüke ulaştıktan sonra birkaç saniye içinde kararsız hâle gelerek infilak eder ve hedefin azami can miktarının büyük bir oranını, etki alanına hasar olarak yansıtır.

-Ateş Topu-Q: Brand, büyü hasarı veren bir ateş topu fırlatır. Hedef önceden alev almışsa, Ateş Topu hedefi sersemletir.

-Alev Sütunu-W: Brand kısa bir aradan sonra hedef konumda bir alev sütunu oluşturarak etki alanındaki rakip birimlere büyü hasarı verir. Önceden alev almış birimler %25 ek hasar alır.

-Yangın-E: Brand güçlü bir patlama yaratarak hedefine büyü hasarı verir. Hedef alev almışsa, Yangın yakındaki rakiplere sıçrar.

-Volkan-R: Brand’in neden olduğu yıkıcı ateş seli, her sıçrayışında büyü hasarı verir. Hedeflerden biri önceden alev almışsa, Volkan bir sonraki sıçrama için şampiyonlara öncelik verir. Ayrıca Alev artık isabet alan rakipleri kısa bir süre sersemletir.

Brand’teki en önemli değişiklik şampiyonun pasifi. Normalden çok daha hasar çıkarma potansiyeline sahip olan yetenek, şampiyonun popülaritesini, özellikle de destek rolündeki popülerliğini arttıracaktır.

 • Vladimir

Q ve E yeteneğinde önemli değişikler yapılan Vladimir’in etkili bir şekilde dengelendiğini söylememiz gerekiyor. Diğer yeteneklerinde önemli değişiklikler olmasa da, Pasif’indeki değişikliklerin şampiyonu OP yapacağı kesin.  Vladimir’in yetenekleri şu şekilde:

-Pasif: Her fazladan can değeri, Vladimir’e yetenek gücü ve her yetenek gücü değeri Vladimir’e fazladan can verir (kendi sağladığı avantaj birikmez).

-Kan Nakli-Q:Vladimir hedefinden can çeker. Vladimir iki defa Kan Nakli kullandıktan sonra birkaç saniyeliğine Kızıl Akım  kazanır ve bu süre içinde Kan Nakli ilk kullanılabilir hâle geldiğinde Vladimir’e ilave hareket hızı ve ilave hasar kazandırır.

-Kızıl Havuz-W: Vladimir bir kan havuzuna dalarak birkaç saniyeliğine hedef alınamaz hale gelir. Ayrıca, Vladimir havuzda duran rakipleri yavaşlatır ve onlardan can sömürür.

-Kan Yağmuru-E: Vladimir Kan Yağmuru’nun verdiği hasarı arttırmak için azami canının büyük bölümünü belli bir süre kan şeklinde depolar. Yeteneği serbest bıraktığında veya birkaç saniye sonra, Vladimir büyü hasarı veren bir kan küresi savurur. Tamamen dolup da taşındığı sırada, Kan Yağmuru Vladimir’i yavaşlatır ve savrulduğunda hedefleri kısa süreliğine yavaşlatır.

-Kan Vebası-R: Vladimir belli bir bölgeye bulaşıcı bir hastalık yayar. Etkilenen rakipler, etki süresi boyunca artacak şekilde hasar alır. Kan Vebası’na tutulan rakipler, birkaç saniye sonra ek büyü hasarı alır ve Vladimir isabet alan her rakip başına can yeniler.

Bu güncelleme ile Vladimir’in fazladan can ile ilişkisi pekiştirilmeye çalışılmışken, şampiyonun Q yeteneğinin yeni özelliği sayesinde Vladimir takım savaşlarında çok daha aktif bir şekilde kullanılacaktır. E yeteneği de alan etkili yapılarak şampiyon daha kullanışlı ve eğlenceli bir hale getirildi.

 • Zyra

Profesyonel sahnede uzun zamandır görmediğimiz Zyra da büyücü güncellemesinin bir parçası. Şampiyonun Q yeteneğinin alanı değiştirilirken, tohumları ile olan ilişkisi de geliştirilmiş. Zyra’nın yetenekleri şu şekilde:

Pasif: Zyra çevresine belli aralıklarla tohumlar eker ve bu tohumlar seviye atladıkça daha seri ekilip daha uzun süre ekili kalır (belli bir sayıdan fazla tohum ekilemez). Rakip şampiyonlardan biri bir tohumu ezerse, ezilen tohum ölür. Zyra tohumların yakınında Ölümcül Sarmaşık veya Kapan Kökler yeteneğini kullanırsa tohumlardan bitkiler filizlenir. Aynı hedefe birden fazla bitki saldırırsa, fazladan saldırı yapan bitkiler daha az hasar verir.

Ölümcül Sarmaşık-Q: Zyra hedef noktada dikenlerle kaplı bir sarmaşık yetiştirir. Kısa süre sonra sarmaşık patlar ve fırlattığı dikenlerle yakındaki tüm rakiplere hasar verir. Bir tohumun üzerine kullanılırsa, Ölümcül Sarmaşık’tan filizlenen bir Diken Tüküren bitkisi, rakiplere uzaktan saldırır.

Aşırı Büyüme-W: Zyra bir tohum yerleştirir. Tohumlar üzerinde kullanılan başka büyüler, onları Zyra için dövüşen bitkilere dönüştürür. Aşırı Büyüme ayrıca pasif olarak bitkilerin azami can değerlerini arttırır.

Kapan Kökler-E: Zyra’nın yerden gönderdiği sarmaşıklar hedefi sarmalayarak ona büyü hasarı verir ve yakaladıkları rakipleri yere sabitler. Bir tohumun üzerinde kullanılırsa, Kapan Köklerden bir Sarmaşık Kamçı filizlenerek, kısa mesafeli saldırılarla rakibin hareket hızını düşürür.

Boğardikenler-R: Zyra hedef noktada çarpık bir fide oluşturur; fide büyürken tüm rakiplere hasar verir ve temas ettiği rakipleri havaya savurur. Fidenin içinde kalan bitkiler galeyana gelir ve ilave hasar verirler.

Zyra ile ilgili en önemli değişiklik Q yeteneğinin şeklinin dikey bir hedef alanı oluşturması. Bununla beraber Zyra, artık tohumların büyümesi için yeteneklerini tam tohumların üzerinde kullanmak zorunda değil.

 • Vel’Koz

Yetenek seti dengelenen Vel’Koz’daki en önemli değişiklik ise Q yeteneğine gelen mana bedelini geri alma özelliği. Şampiyonun yetenekleri şu şekilde:

Pasif: Vel’Koz’un büyüleri, rakiplerde Organik Yapıbozum yükleri birikmesine yol açar. İsabet eden üçüncü büyü, biriken yükleri tüketerek ilave gerçek hasar verir. Bu gerçek hasar miktarı, seviye ve yetenek gücüne bağlı olarak artar.

Plasma Ayrışması-Q: Vel’Koz’un yolladığı plazma ışını, tekrar etkinleştirildiğinde veya rakibe isabet ettiğinde ikiye bölünür. Işın isabet ettiğinde rakipleri yavaşlatır ve onlara büyü hasarı verir. Plazma Ayrışması bir birimi katlederse mana bedelinin yarısını geri kazandırır ve hedef göstergesini artık sadece Vel’Koz görebilir.

Hiçlik’e Açılan Yarık-W: Vel’Koz’un Hiçlik’e açtığı yarık, önce ani büyü hasarı verir ve bir süre sonra patlayarak ikinci defa hasar verir.

Tektonik Bozucu-E: Vel’Koz’un yönlendirdiği ışın, 2,5 saniyeliğine imleci takip ederek rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açar.

Yaşam Formu Parçalama Şuası-R: Vel’Koz’un yönlendirdiği ışın, 2,5 saniyeliğine imleci takip ederek rakiplerin hasar görmesine ve yavaşlamasına yol açar. Yapıbozuma uğrayan bütün rakipler araştırılır. Araştırılmış bütün şampiyonlar Yaşam Formu Parçalama Şuası’ndan gerçek hasar alır ama artık yapıbozuma uğramazlar.

 • Cassiopeia

Zaman zaman profesyonel sahnede halen gördüğümüz Cassiopeia da bu güncellemede değişen orta koridor şampiyonlarından. Yetenek setine çok dokunulmasa da, şampiyonun E yeteneğinin daha anlamlı bir hal alması, Cassio’nun kullanışlılığını arttıracaktır. Şampiyonun yetenek seti şu şekilde:

Pasif: Cassiopeia seviye başına hareket hızı kazanır. Bu etki, çizme veya botların hareket hızı etkisiyle birleşmez.

Zehirli Patlama-Q: Cassiopeia kısa bir gecikmenin ardından belli bir alanda Zehir patlaması oluşturur ve bir rakip şampiyonu vurduğunda Hareket Hızı artar.

Zehir-W: Cassiopeia’nın ileri püskürttüğü zehir, kavisli bir alana yayılır ve ardından yerde zehirli bulutlar bırakır. Rakipler, bulutların içinde bulundukları süre boyunca zehrin zayıflatıcı etkisinde kalarak yavaşlar ve zemine saplandıkları için hareket imkânı sağlayan yeteneklerini kullanamazlar. Ayrıca her saniye hasar alırlar.

İkiz Diş-E: Cassiopeia rakibe hasar veren bir saldırı gerçekleştirir ve bu sırada kendini iyileştirir. Hedef önceden zehirlenmişse ek hasar alır. Hedefi katledilirse Cassiopeia yeniden mana kazanır.

Taşlaştıran Bakış-R: Cassiopeia gözlerinden büyülü bir enerji dalgası saçarak önündeki rakiplerden yüzü ona dönük olanları sersemletir ve sırtı dönük olanları yavaşlatır.

Cassio’nun daha önceki E yeteneği anlamsız ve etkili kullılamazken, güncelleme ile değişen Cassio takım savaşlarında alan kontrolü anlamında önemli bir rol üstlenecektir.

 • Annie

Tibbers artık Annie’nin sersemlemiş hedeflerini gözü dönmüş bir acımasızlıkla hırpalıyor

 • Swain

Gözünü Oy, artık Beatrice’i rakipleri sakatlaması için hedef konuma gönderiyor.

 • Fiddlesticks

Yeni pasifi sayesinde bir süre kıpırdamadan durursa hareket hızında artış elde ediyor

 • Ziggs

Patlayıcı Lokumu, belli bir canın altındaki kulelerin hızlı yıkılmasını sağlıyor.

 • Syndra

Güncellenen pasifi sayesinde Syndra artık daha fazla Karanlık Küre ortaya çıkarıp toplayabiliyor.

 • Xerath

Rakip şampiyonlara isabet eden sihir patlamaları belli bir üst sınıra kadar yeni patlamalar kazandırıyor.

 • Anivia

Buzul Fırtınası artık zamanla genişliyor ve azami boyutuna ulaştığında ilave hasar veriyor

 • Veigar

Yeni pasifi sayesinde rakip şampiyonlara büyü isabet ettirdiğinde, minyon biçtiğinde ve rakip katlettiğinde Aşırı Kötülük (Yetenek Gücü) kazanıyor.

Büyülü Eşyalar

Şampiyonlara gelen bu güncellemeden büyücü eşyaları da nasibini alacak. Yeni gelen Hextech eşyaları oyuna çeşitlilik kazandırırken, şampiyonların oyun tarzına göre eşya dizilimi seçmesi artık daha kolay. Şimdi yenilenen eşyalara bir göz atalım:

 • Bileşen eşyalar:

    Tanrıça’nın Gözyaşı:

PASİF: Mana bedellerinin bir kısmını geri kazandırır.

PASİF – MANA YÜKLEME:Kullanılan her yetenek ve yapılan her mana harcaması başına, belli bir sınıra kadar azami mana ilavesi sağlar. 8 saniyede bir mana kazandırır. Artık mana yenilenmesi sağlamıyor.

    Antik Dönüştürücü:

PASİF: Aldığın hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mananın bir miktarına eşdeğer can yeniler.
    Ahenk Kadehi:
PASİF: Sahip olunan can yüzdesi, mana yüzdesinden düşükse büyük oranda can yenilenmesi sağlar. Sahip olunan mana yüzdesi, can yüzdesinden düşükse büyük oranda mana yenilenmesi sağlar.
    Hextech Altıpatlar:
PASİF – BÜYÜLÜ ATIŞ:Normal saldırıyla hasar verilen rakiplere gönderilen şok dalgası, rakiplerin ilave büyü hasarı almalarını sağlar (30 saniye bekleme süresi).
Artık can emme sağlamıyor.

    Kayıp Cilt (Yeni):

PASİF: Seviye atlandığında 3 saniye içinde sahibinin azami mana miktarının bir kısmını yeniler.
 • Hextech Eşyaları

    Hextech Silahkılıç:

TARİF: Bilgewater Palası + Hextech Altıpatlar + Altın
PASİF – OBUR: Fiziksel hasar, büyü hasarı ya da gerçek hasar ayrımı yapmaksızın verilen hasarın bir miktarı kadar canı anında yeniler.
AKTİF – YILDIRIM OKU: Anında büyü hasarı verir ve hedefi yavaşlatır.

    Hextech GLP-800:

TARİF: Hextech Altıpatlar + Antik Dönüştürücü + Altın
PASİF: Aldığın hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mananın bir miktarına eşdeğer can yeniler.
AKTİF – DONDURAN OK: Rakip şampiyonların büyü hasarı alarak yavaşlamalarını sağlayan buz okları püskürtür.
    Hextech Roketemer-01:
TARİF: Hextech Altıpatlar + Alazcevher + Altın
AKTİF – YAKAN OK: İleri atılarak daire şeklinde bir alana büyü hasarı veren ateş okları atmanı sağlar.
 • Büyü eşyaları:

     Başmelek Asası:

TARİF: Tanrıça’nın Gözyaşı + Aşırı Büyük Sopa
PASİF – SEZGİ: Azami mana miktarının küçük bir yüzdesine eşdeğer yetenek gücü kazandırır.
PASİF – MANA YÜKLEME:Kullanılan her yetenek ve yapılan her mana harcaması başına, belli bir sınıra kadar azami mana ilavesi sağlar.
PASİF: Mana bedellerinin bir kısmını geri kazandırır.
    Morellonomikon:
TARİF: Kayıp Cilt + Şeytanî Külliyat + Altın
PASİF: Can miktarı %40’ın altında olan şampiyonlara hasar vermek, hedefte Ağır Yara açılmasına neden olur. Artık mana yenilenmesi sağlamıyor.
    Athene’in Lanetli Kadehi:
TARİF: Ahenk Kadehi + Şeytanî Külliyat + Altın
PASİF: Sahip olunan can yüzdesi, mana yüzdesinden düşükse büyük oranda can yenilenmesi sağlar. Sahip olunan mana yüzdesi, can yüzdesinden düşükse büyük oranda mana yenilenmesi sağlar.
PASİF: Takım arkadaşlarına verilen hasarın bir kısmını kan yükü olarak biriktirir. Bir takım arkadaşını iyileştirmek veya kalkan korumasına almak, bütün kan yüklerini kullanarak takım arkadaşını biriktirilen miktar kadar iyileştirir.

    Asırlık Sopa:

TARİF: Antik Dönüştürücü + Aşırı Büyük Sopa + Altın
PASİF: Bu eşya 10 defaya kadar her dakika can, mana ve yetenek gücü toplar.
PASİF: Aldığın hasarın bir miktarını mana olarak kazandırır. Belli bir üst sınıra kadar harcanan mananın bir miktarına eşdeğer can yeniler.
    Ataların Buyruğu: Oyundan kaldırıldı.
 • Savunma Eşyaları:

    Cehennem Asası:

TARİF: Şeytanî Külliyat + Negatron Pelerini + Kuvvet Kitabı + Altın
PASİF HARE: Yakındaki rakip şampiyonların büyü dirençlerini azaltır. Seviye atladıkça etkisi artar.
    Zhonya’nın Kumsaati:
TARİF: Maceracının Pazubendi + Şeytanî Külliyat + Altın
AKTİF – ZAMANI DURDUR:Birkaç saniyeliğine zamanı durdurur, bu süre boyunca zarar görmez ve hedef alınamaz olursun; ancak aynı zamanda hareket edemez, saldırı gerçekleştiremez, yetenek veya eşya kullanamazsın.

Element Ejderhaları

Bu yama ile ilgili en büyük sürpriz ise Ejderha ile ilgiliydi. Ejderhaların oyundaki önemi git gide azalırken bu güncellemede Ejderhaların mekaniği değişiyor. İlk 35 dakikada oyuna yeni gelen Elemental Ejderhalar’dan birisi rastgele çıkacak. Haritadaki tüm oyuncular bir sonraki ejderhanın hangi element olduğunu bilecek. Oyuncular, bu element güçlerini biriktirerek oyunda etkisini arttırabilecek. Açıkçası Element Ejderhaları, oyundaki bu eksikliğe getirilebilecek en iyi çözümlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Ejderhalar eskisi gibi çok önemli bir konuma getirilmezken, sağladığı güçlendirmeler ile cezbediciliği arttırıldı.

Kadim Ejderha

Oyunun 35. dakikadan sonra her ejderhanın alacağı hal olan Kadim Ejderha’nın öldürülmesi daha zor olacak. Sağladığı yakma güçlendirmesi oldukça kıymetli gözükürken, biriktirilmiş element ejderha güçlendirmelerine ek bir güçlendirme de sağlayacak.

kadim ejderha

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir